Welkom bij SKV

 

SKV, al 50 jaar peuterspecialist

 

De Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) heeft zes peuterspeelzalen in de zin van de Wet op de kinderopvang, verspreid over de gemeente Voorschoten. Vaak worden deze groepen ook voorscholen genoemd. De Stichting bestaat sinds 1969 en staat bekend om haar kwaliteit. De zes zalen hebben allemaal een eigen identiteit, maar pedagogisch gezien wordt er op dezelfde manier gewerkt.

De peuterspeelzaal (voorschool) is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als functie het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden en voor te bereiden op de basisschool.

Leren samenspelen, vertrouwen leren ontwikkelen in andere mensen, bevorderen van de taalontwikkeling, stimuleren van de motorische ontwikkeling, prikkelen tot creativiteit en problemen signaleren. Dit alles gebeurt onder begeleiding van deskundige en professionele pedagogisch medewerkers.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen  of bellen met één van de peuterspeelzalen.

Wij hopen dat uw peuter een fijne tijd bij ons zal hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

 

shutterstock_619108895

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...