Welkom bij SKV

De Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) heeft vijf peuterspeelzalen in de zin van de Wet op de kinderopvang, verspreid over de gemeente Voorschoten. De Stichting bestaat sinds 1969 en staat bekend om haar kwaliteit. De vijf zalen hebben allemaal een eigen identiteit, maar pedagogisch gezien wordt er op dezelfde manier gewerkt.

De peuterspeelzaal is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als functie het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Leren samenspelen, vertrouwen leren ontwikkelen in andere mensen, bevorderen van de taalontwikkeling, stimuleren van de motorische ontwikkeling, prikkelen tot creativiteit en problemen signaleren. Dit alles gebeurt onder begeleiding van deskundige en professionele leidsters.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met of bellen met één van de peuterspeelzalen.

Wij hopen dat uw peuter een fijne tijd bij ons zal hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Louise Schrijver

Manager peutergroepen SKV

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...