SKV nieuws

Norlandia neemt bestuurstaken SKV over

  Met dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte brengen van enkele belangrijke veranderingen bij Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV). Op 1 februari treedt het huidige bestuur in zijn geheel af en draagt haar bevoegdheden over aan een nieuw bestuur, dat gevormd wordt door Norlandia Kinderopvang. Patty van der Voort legt op deze datum haar functie van directeur neer. Zoals ... Lees verder

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten gaat harmoniseren

Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Vóór deze datum moeten alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn ‘gehamoniseerd’. Dit betekent dat alle organisaties die peuterspeelzalen binnen hun organisatie hebben, deze peuterzalen vóór deze datum moeten omzetten naar zogenaamde peuteropvang. De kwaliteitseisen ... Lees verder

Peuterspeelzalen SKV weer allemaal goedgekeurd door de GGD

In september en oktober heeft de GGD weer haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd op de peuterspeelzalen van onze stichting. We zijn er trots op dat alle zalen wederom zijn goedgekeurd. De GGD, die de laatste jaren met name op het pedagogisch beleid let, is tevreden over deze pedagogisch kwaliteit en de uitvoering ervan op de peuterspeelzalen van de SKV. Het is terug te lezen in de verschillende inspectierapporten. ... Lees verder

Nieuwe manager peuterspeelzalen met een vertrouwd gezicht

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de taakverdeling ten aanzien van de dagelijkse leiding anders vorm gegeven dan voorheen het geval was. Naast de functie van de directeur is aan de dagelijkse leiding de functie van manager peuterspeelzalen toegevoegd. De functie wordt ingevuld door Louise Schrijver, die de afgelopen jaren al actief was in de ondersteuning van de directie. Louise die tot ... Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...