Organisatie

Het bestuur van de SKV bestaat uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee leden. Samen met de manager vergadert het bestuur vijf tot zes keer per jaar. 

De stichting heeft 13 personeelsleden in vaste dienst, allen van het vrouwelijke geslacht. Eén manager en 12 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, allemaal met een part-time dienstbetrekking, variërend van 9 tot 20 uur per week. Er zijn twee pedagogen in dienst (de manager en een van de pedagogisch medewerkers) die de kinderen, de ouders en de pedagogisch medewerkers bij hun werk met de peuters ondersteunen. De totale formatie komt hiermee ruim 6 fte.

De manager en de pedagogigisch medewerkers hebben zes maal per jaar een leidstersvergadering.

Elke peuterspeelzaal heeft een oudercommissie.

De financiële administratie wordt uitgevoerd door een extern administratiebureau.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...