Ouderbijdrage / tarieven

Tarieven 2020

Hieronder treft u de tarieven aan voor 2020. 

Per januari 2020 gelden de onderstaande tarieven waarbij wordt uitgegaan van een uurprijs van 8,37. Er zijn twee verschillende mogelijkheden: ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst en ouders die wel voor kinderopvangtoeslag in aanmerkinge komen.

Als ouders beide werken of een traject naar werk volgen, kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd en dan is het aanvragen van toeslag bij de belastingdienst ook verplicht. Ouders die aan kunnen tonen dat ze niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag worden afhankelijk van hun inkomen gecompenseerd met behulp van een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is al meegenomen in de tarieflijst die hieronder is opgenomen.

Tarieven peuterspeelzalen voor ouders die géén toeslag kunnen aanvragen:

Inkomsten

groep

Bruto gezinsinkomen

per jaar

Bruto gezinsinkomen

per maand

Tarief maandelijks (euro) voor het eerste kind (twee ochtenden per week)

Tarief maandelijks (euro) voor het tweede kind (twee ochtenden per week)

1

tot 19.890

Tot 1.657 

14,14

14,14

2

19.891 – 30.581

 1.658-2.548

16,28

14,68

3

30.582 – 42.082

 2.549-3.506

28,54

17,08

4

42.083 – 57.238

 3.507-4.769

41,60

17,34

5

57.239 - 82.276

 4.770-6.856

68,28

22,94

6

82.277- 114.011

 6.857-9.500

112,54

32,80

7

114.012 en hoger

 9.501 en hoger

149,60

56,80


De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het maandelijkse gezinsinkomen inclusief de vakantietoeslag en het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. (In de bovenstaande tabel wordt uitgegaan van twee ochtenden per week. Als uw peuter meer of minder dagen per week de zaal bezoekt wordt de ouderbijdrage pro rato berekend.)

De ouderbijdrage gaat uit van 4 uur per dag en 40 weken per jaar, verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. 

In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep uw inkomen valt.

Uitzondering: in geval van een pleegkind wordt de ouderbijdrage voor dat kind vastgesteld conform de laagste inkomensgroep.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

 

Tarieven peuterspeelzalen voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen: 

Het aantal uren per maand gaat uit van 4 uur per dag, 40 weken per jaar en een uurtarief van € 8,37. De ouderbijdrage wordt verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. Bij de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel het netto kost per maand. De tabel die hierboven staat voor ouders die geen toeslag kunnen aanvragen geeft ongeveer een indicatie van de netto kosten voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen.

De LRKP nummers die u nodig heeft voor de Kinderopvangtoeslag zijn:

Boschfluiters: 831689274

De Hooiberg en De Boerderij: 252187738

't Kwetternest: 164210386

Olleke Bolleke: 124295137

Pippeloen: 251763602

Speelboom: 152780932

De totale ouderbijdrage hangt af van het aantal uren per maand dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. De hoeveelheid kinderopvangtoeslag waarvoor u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het jaarlijkse gezinsinkomen.

Op de site van de belastingdienst kunt u de proefberekening maken via: www.toeslagen.nl.

Op de site van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden en een tabel  waarin u kunt zien hoe hoog het percentage kinderopvangtoeslag is waarvoor u in aanmerking komt. Dit is minimaal 33,3% en kan oplopen tot 96% in 2020 van het maximum uurtarief.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

Tarieven 2019

Hieronder treft u de tarieven aan voor 2019. In lijn met de ontwikkelingen rondom de kinderopvangtoeslag waardoor ouders meer compensatie krijgen, zijn de tarieven voor 2019 bij de SKV ten opzichte van de voorgaande jaren, netto voor alle ouders omlaag gegaan. Daarnaast zullen we in 2019 het aantal uren uitbreiden per ochtend. Met de uitbreiding van het aantal uren per ochtend zullen wederom de tarieven voor de meeste ouders omlaag gaan. We zullen zo snel mogelijk het uurtarief en de bijgehorende tabellen publiceren zodra we met de gemeente en de ouders tot overeenstemming zijn gekomen per wanneer de nieuwe openingstijden zullen gaan gelden.

Per januari 2019 gelden de onderstaande tarieven. Er zijn twee verschillende tarieflijsten. Een voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en een lijst voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Als ouders beide werken of een traject naar werk volgen, kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd en dan is het aanvragen van toeslag bij de belastingdienst ook verplicht. Ouders die aan kunnen tonen dat ze niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag worden afhankelijk van hun inkomen gecompenseerd met behulp van een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is al meegenomen in de tarieflijst die hieronder is opgenomen.

 

Tarieven peuterspeelzalen voor ouders die géén toeslag kunnen aanvragen:

 

Inkomsten

groep

Bruto gezinsinkomen

per jaar

Bruto gezinsinkomen

per maand

Tarief maandelijks (euro) voor het eerste kind (twee ochtenden per week)

Tarief maandelijks (euro) voor het tweede kind (twee ochtenden per week)

1

tot 19.433

Tot 1.500 

21,00

16,30

2

19.434 – 29.879

 1.501-2.305

22,90

16,80

3

29.880 – 41.116

 2.306-3.175

33,60

18,90

4

41.117 – 55.924

 3.173-4.315

44,80

19,10

5

55.925 - 80.387

 4.316-6.203

67,70

24,00

6

80.388 – 111.393

 6.204-8.595

105,50

32,40

7

111.394 en hoger

 8.596 en hoger

139,80

53,00

 

 

De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het maandelijkse gezinsinkomen inclusief de vakantietoeslag en het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. (In de bovenstaande tabel wordt uitgegaan van twee keer per week. Als uw peuter meer of minder dagen per week de zaal bezoekt wordt de ouderbijdrage pro rato berekend.)

De ouderbijdrage gaat uit van 3,5 uur per dag en 40 weken per jaar, verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. 

In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep uw inkomen valt.

Uitzondering: in geval van een pleegkind wordt de ouderbijdrage voor dat kind vastgesteld conform de laagste inkomensgroep.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

 

Tarieven peuterspeelzalen voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen: 

Het aantal uren per maand gaat uit van 3,5 uur per dag en 40 weken per jaar en een uurtarief van € 8,60. De ouderbijdrage wordt verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. Bij de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel het netto kost per maand. De tabel die hierboven staat voor ouders die geen toeslag kunnen aanvragen geeft ongeveer een indicatie van de netto kosten voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen.

De LRKP nummers die u nodig heeft voor de Kinderopvangtoeslag zijn:

Boschfluiters: 831689274

De Hooiberg en De Boerderij: 252187738

't Kwetternest: 164210386

Olleke Bolleke: 124295137

Pippeloen: 251763602

Speelboom: 152780932

De totale ouderbijdrage hangt af van het aantal uren per maand dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. De hoeveelheid kinderopvangtoeslag waarvoor u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het jaarlijkse gezinsinkomen.

Op de site van de belastingdienst kunt u de proefberekening maken via: www.toeslagen.nl.

Op de site van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden en een tabel  waarin u kunt zien hoe hoog het percentage kinderopvangtoeslag is waarvoor u in aanmerking komt. Dit is minimaal 33,3% en kan oplopen tot 96% in 2019 van het maximum uurtarief.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...