Ouderbijdrage / tarieven

Tarieven per 1 januari 2018

Per januari 2018 gelden de onderstaande tarieven. Er zijn twee verschillende tarieflijsten. Een voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en een lijst voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Als ouders beide werken of een traject naar werk volgen, kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd en dan is het aanvragen van toeslag bij de belastingdienst ook verplicht. Ouders die aan kunnen tonen dat ze niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag worden afhankelijk van hun inkomen gecompenseerd met behulp van een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is al meegenomen in de tarieflijst die hieronder is opgenomen.

Tarieven peuterspeelzalen 2018 voor ouders die géén toeslag kunnen aanvragen:

 

Inkomsten

groep

Bruto gezinsinkomen

per jaar

Bruto gezinsinkomen

per maand

Tarief maandelijks (euro) voor het eerste kind (twee ochtenden per week)

Tarief maandelijks (euro) voor het tweede kind (twee ochtenden per week)

1

tot 18.849

Tot 1.426 

42,00

40,20

2

18.850 – 28.981

 1.427-2.193

43,20

40,40

3

28.982 – 39.880

 2.194-3.018

53,70

41,80

4

39.881 – 54.242

 3.019-4.104

66,10

42,00

5

54.243 - 77.970

 4.105-5.900

91,50

47,20

6

77.971 – 108.044

 5.901-8.175

132,80

56,00

7

108.045 en hoger

 8.176 en hoger

147,50

77,00

 

 

De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het jaarlijks gezinsinkomen en het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. (In de bovenstaande tabel wordt uitgegaan van twee keer per week. Als uw peuter meer of minder dagen per week de zaal bezoekt wordt de ouderbijdrage pro rato berekend.)

De ouderbijdrage gaat uit van 3,5 uur per dag en 40 weken per jaar, verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. 

In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep uw inkomen valt.

Uitzondering: in geval van een pleegkind wordt de ouderbijdrage voor dat kind vastgesteld conform de laagste inkomensgroep.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

 

Tarieven peuterspeelzalen 2018 voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen: 

Het aantal uren per maand gaat uit van 3,5 uur per dag en 40 weken per jaar en een uurtarief van € 8,80. De ouderbijdrage wordt verdeeld in gelijke delen per maand, uitgaande van 12 maanden per jaar. Bij de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel het netto kost per maand. De tabel die hierboven staat voor ouders die geen toeslag kunnen aanvragen geeft ongeveer een indicatie van de netto kosten voor ouders die wel toeslag kunnen aanvragen.

De LRKP nummers die u nodig heeft voor de Kinderopvangtoeslag zijn:

Boschfluiters: 831689274

De Hooiberg: 252187738

't Kwetternest: 164210386

Olleke Bolleke: 124295137

Pippeloen: 251763602

Speelboom: 152780932

De totale ouderbijdrage hangt af van het aantal uren per maand dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. De hoeveelheid kinderopvangtoeslag waarvoor u in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het jaarlijkse gezinsinkomen.

Op de site van de belastingdienst kunt u de proefberekening maken via: www.toeslagen.nl.

Op de site van de Rijksoverheid kunt een tabel vinden waarin u kunt zien hoe hoog het percentage kinderopvangtoeslag is waarvoor u in aanmerking komt. Dit is minimaal 33,3% en kan oplopen tot 94% (96% in 2019) van het maximum uurtarief.  

Eenmalig dient per kind € 15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...