SKV nieuws

Leidsters in bezit van officieel door het Oranje Kruis erkend diploma EHBO aan kinderen

In de eerste weken van november hebben alle pedagogisch medewerkers het officiële diploma EHBO aan kinderen behaald. De pedagogisch medewerkers volgen al vele jaren via Marente de bijscholingsavonden met het volledige programma voor EHBO aan kinderen. Het officiële diploma dat daar aan ten grondslag ligt ontbrak echter nog. Omdat de nieuwe wet wel het officiële diploma vereist, ... Lees verder

Alle pedagogisch medewerkers behalen aantoonbaar Taalniveau 3F

Met gepaste trots kunnen we melden dat alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de kwalificatie-eis Taal niveau 3F voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (en peuterspeelzalen) en VVE. De nieuwe Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang vereist dat alle pedagogisch medewerkers aantoonbaar het niveau van taal bezitten op 3F. Dat is een vergelijkbaar niveau van de vierde klas HAVO. De ... Lees verder

Leidsters getrainde Bedrijfshulpverleners

Op dinsdag 31 oktober hebben alle pedagogisch medewerkers de periodieke bijscholingsbijeenkomst BHV gevolgd. Hoewel er eigenlijk maar per locatie één bedrijfshulpverlener aanwezig hoeft te zijn heeft de SKV er al jaren geleden voor gekozen om alle pedagogisch medewerkers te scholen als BHV’er. Al in 2006 kregen de pedagogisch medewerkers hun eerste volledige training. Om ... Lees verder

Informatieavond Oudercommissieleden

Op elke speelzaal van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten is een oudercommissie actief. Een oudercommissie heeft een belangrijke taak de leidsters te ondersteunen bij de organisatie van diverse (feestelijke) activiteiten en hebben daar een paar keer per jaar overleg over met de pedagogisch medewerkers.  Maar een niet te onderschatten rol van de oudercommissies is het namens de ouders ... Lees verder

Pedagogisch medewerkers naar congres in Ede

Woensdag 11 oktober namen een aantal pedagogisch medewerkers deel aan het congres ‘Topsprekers in de Kinderopvang’ wat werd gehouden in Ede. Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en bekend van het televisieprogramma ‘Het geheime leven van een 4-jarige’) vertelde over hoe de kinderopvang dé leerplaats is om de sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en ... Lees verder

Wethouder Rasch bezoekt ’t Kwetternest en Pippeloen

Woensdagochtend 4 oktober, op dierendag en de start van de kinderboekenweek, heeft wethouder Hans Rasch twee peuterspeelzalen bezocht. De wethouder die zeer geïnteresseerd was en ook goed op de hoogte van de inhoud van het peuterspeelzaalwerk, nam uitgebreid de tijd voor een inhoudelijk gesprek. De pedagogisch medewerkers hebben de wethouder veel kunnen vertellen over de huidige activiteiten ... Lees verder

Vrijwilligersmarkt 2017

Op zaterdag 9 september werd het jaarlijkse Weekend van Voorschoten georganiseerd met traditioneel op zaterdag de Vrijwilligersmarkt. Ook de SKV heeft op zaterdag aan de gezellige Vrijwilligersmarkt deelgenomen. Hoewel het ’s morgens nog met bakken naar beneden kwam, klaarde de lucht gedurende de ochtend op en kwam zelfs het zonnetje door. De kraam was ingericht met een kleine bloemlezing ... Lees verder

Speelboom goed van start

Op maandag 21 september is de nieuwe locatie aan de Multatulilaan van start gegaan. Deze nieuwe locatie is gevuld met peuters van het kinderdagverblijf de Boomgaerd van Norlandia en kinderen die staan ingeschreven voor de peutergroep van de SKV. Samen vormen ze peuterspeelzaal de Speelboom. Hoewel in het in het begin nog even wennen was met de verschillende instroommomenten, is er al sprake ... Lees verder

Peuterspeelzalen goedgekeurd volgens Kwaliteitseisen Kinderopvang

In maart en april zijn alle vijf locaties onderworpen aan een uitgebreid  onderzoek door de Inspecteur van de GGD. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek naar aanleiding van de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Omdat de kwaliteit ... Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...