SKV nieuws

Pedagogisch medewerkers getraind in Interactievaardigheden

  De vijf peuterspeelzaalgroepen van de SKV zijn op 1 februari gestart met de taal en interactietraining TINK. Tijdens een studiedag hebben alle pedagogisch medewerkers een enthousiaste start gemaakt.   Wat is TINK? TINK staat voor een hele praktijkgerichte training die het mogelijk maakt om op eigen niveau en met eigen accenten te werken aan taal- en interactievaardigheden. In ... Lees verder

Norlandia neemt bestuurstaken SKV over

  Met dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte brengen van enkele belangrijke veranderingen bij Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV). Op 1 februari treedt het huidige bestuur in zijn geheel af en draagt haar bevoegdheden over aan een nieuw bestuur, dat gevormd wordt door Norlandia Kinderopvang. Patty van der Voort legt op deze datum haar functie van directeur neer. Zoals ... Lees verder

Peuterspeelzalen SKV weer allemaal goedgekeurd door de GGD

In september en oktober heeft de GGD weer haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd op de peuterspeelzalen van onze stichting. We zijn er trots op dat alle zalen wederom zijn goedgekeurd. De GGD, die de laatste jaren met name op het pedagogisch beleid let, is tevreden over deze pedagogisch kwaliteit en de uitvoering ervan op de peuterspeelzalen van de SKV. Het is terug te lezen in de verschillende inspectierapporten. ... Lees verder

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten gaat harmoniseren

Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Vóór deze datum moeten alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn ‘gehamoniseerd’. Dit betekent dat alle organisaties die peuterspeelzalen binnen hun organisatie hebben, deze peuterzalen vóór deze datum moeten omzetten naar zogenaamde peuteropvang. De kwaliteitseisen ... Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...