SKV nieuws

Nieuwe manager peuterspeelzalen met een vertrouwd gezicht

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de taakverdeling ten aanzien van de dagelijkse leiding anders vorm gegeven dan voorheen het geval was. Naast de functie van de directeur is aan de dagelijkse leiding de functie van manager peuterspeelzalen toegevoegd. De functie wordt ingevuld door Louise Schrijver, die de afgelopen jaren al actief was in de ondersteuning van de directie. Louise die tot ... Lees verder

Jaarverslag 2015 verschenen

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten heeft haar jaarverslag aangeboden aan de gemeente Voorschoten. In financieel opzicht was 2015 een goed jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een betere bezetting op de zalen. De hogere ouderbijdrage die hierdoor kon worden gerealiseerd zorgde voor een positief exploitatieresultaat. Terugkijkend dus een relatief rustig jaar, maar naar de toekomst toe ... Lees verder

Leidster volgen cursus gebarentaal

De leidsters van de SKV hebben onlangs in het kader van de vroeg en voorschoolse educatie( VVE) een cursus gebarentaal voor peuters gevolgd. In drie avonden hebben ze geleerd hoe je met gebaren peuters kan ondersteunen. Het doel van ondersteunende gebaren is : het taalbegrip vergroten bij anderstalige peuters. Het op gang brengen en houden van de communicatie bij kinderen met ernstige ... Lees verder

Het Nationale Voorleesontbijt

Vlinders van Het Kwetternest

Omdat het vandaag het Nationale Voorleesontbijt is kwam de opa vanJasmijntje bij ons voorlezen uit het boek: "We hebben er een geitje bij".Dat deed hij prachtig, de kinderen zaten helemaal in het boek.Daarna hebben we, om te vieren dat op de kinderboerderij een geitje isgeboren, een (mini)beschuitje met muisjes gegeten. Hieronder de opa van Jasmijntje in actie. Nog meer foto's in ons ... Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...