SKV nieuws

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten gaat harmoniseren

Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Vóór deze datum moeten alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn ‘gehamoniseerd’. Dit betekent dat alle organisaties die peuterspeelzalen binnen hun organisatie hebben, deze peuterzalen vóór deze datum moeten omzetten naar zogenaamde peuteropvang. De kwaliteitseisen ... Lees verder

Peuterspeelzalen SKV weer allemaal goedgekeurd door de GGD

In september en oktober heeft de GGD weer haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd op de peuterspeelzalen van onze stichting. We zijn er trots op dat alle zalen wederom zijn goedgekeurd. De GGD, die de laatste jaren met name op het pedagogisch beleid let, is tevreden over deze pedagogisch kwaliteit en de uitvoering ervan op de peuterspeelzalen van de SKV. Het is terug te lezen in de verschillende inspectierapporten. ... Lees verder

Nieuwe manager peuterspeelzalen met een vertrouwd gezicht

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de taakverdeling ten aanzien van de dagelijkse leiding anders vorm gegeven dan voorheen het geval was. Naast de functie van de directeur is aan de dagelijkse leiding de functie van manager peuterspeelzalen toegevoegd. De functie wordt ingevuld door Louise Schrijver, die de afgelopen jaren al actief was in de ondersteuning van de directie. Louise die tot ... Lees verder

Jaarverslag 2015 verschenen

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten heeft haar jaarverslag aangeboden aan de gemeente Voorschoten. In financieel opzicht was 2015 een goed jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een betere bezetting op de zalen. De hogere ouderbijdrage die hierdoor kon worden gerealiseerd zorgde voor een positief exploitatieresultaat. Terugkijkend dus een relatief rustig jaar, maar naar de toekomst toe ... Lees verder

Leidster volgen cursus gebarentaal

De leidsters van de SKV hebben onlangs in het kader van de vroeg en voorschoolse educatie( VVE) een cursus gebarentaal voor peuters gevolgd. In drie avonden hebben ze geleerd hoe je met gebaren peuters kan ondersteunen. Het doel van ondersteunende gebaren is : het taalbegrip vergroten bij anderstalige peuters. Het op gang brengen en houden van de communicatie bij kinderen met ernstige ... Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...