SKV nieuws

Financiële zorgen van ouders

Gepubliceerd op

Beste ouders,

Hoewel de impact van het Coronavirus lastig te voorspellen is, maken ouders zich terecht zorgen over hun financiële situatie. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de Branchevereniging Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang waar we als peuterspeelzaal bij zijn aangesloten.

De brancheverenigingen en de belangenorganisatie voor ouders (BOINK) zijn in gesprek met het ministerie om een manier te vinden ouders te compenseren voor de ouderbijdrage die ze moeten betalen terwijl zij hun kind door de tijdelijke sluiting in verband met het Coronavirus niet (kunnen) brengen naar de peuterspeelzaal of kinderopvang.

Meer kunt u hierover lezen in deze brief of klink op deze link.

Louise Schrijver
Manager peuterspeelzaalwerk SKV


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...