SKV nieuws

Invoering methode Vreedzame school bij de SKV

Gepubliceerd op

Stichting Katapult en Fonds 1818 maken invoering methode Vreedzame school mogelijk voor SKV

Bij de peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten neemt de scholing van de medewerkers een belangrijke plaats in. Met behulp van meerdere jaarlijkse scholingen tracht de stichting haar medewerkers steeds weer op een hoger plan te tillen. Vaak zijn dat verdiepingen in de diverse ontwikkelingsgebieden van peuters of zorgvragen waar de medewerkers veelal dagelijks mee te maken hebben.

Anders dan voorgaande jaren waarbij de medewerkers van de SKV de afgelopen jaren met name deel hebben genomen aan kortdurende opleidingen, gaan de medewerkers dit schooljaar en het volgend schooljaar twee langdurigere trajecten volgen. In het voorjaar zal er gestart worden met de invoering van de methode van de Gezonde kinderopvang. Dit najaar is inmiddels gestart met de ontwikkeling van de organisatie met haar peuterspeelzalen naar een Vreedzame school voor peuters.

De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk zijn succesvolle en erkende programma’s voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door CED-Groep/Eduniek. Er is daarnaast sinds een paar jaar ook speciaal materiaal voor peuters en kleuters. Met dit programma creëert men een positief en moreel klimaat voor kinderen, professionals en ouders. Dit gedachtengoed past heel goed binnen de filosofie van de peuterspeelzalen van de SKV. Niet alleen de peuters, ouders en medewerkers van de peuterspeelzalen profiteren van deze methode maar ook de indirecte sociale omgeving waarin een peuterspeelzaal zich bevindt.

 Vreedzame_school_voor_peuters_b

Er zijn een aantal scholen binnen Voorschoten waar we als stichting nauw mee samenwerken en die de opleiding inmiddels al hebben afgerond. Voor de doorgaande ontwikkellijn en het in een groter verband plaatsen van de kracht van de methode De Vreedzame school, is het heel fijn dat de peuterspeelzalen nu ook volgens deze methode kunnen gaan werken.

Vreedzame_school_voor_peuters_a

De opleiding zal twee jaar in beslag nemen zodat niet alleen de methode wordt aangeleerd maar met name het gedachtengoed ook onderdeel gaat vormen van de cultuur van de organisatie. Bij de peuterspeelzalen is coaching al jaren een vast onderdeel van de leeromgeving. Ook de methode van de Vreedzame school hanteert een opleidingsmethode waarin de coachingsmethodiek een centrale plaats inneemt.

De aanschaf van de methode en de scholing die daarbij hoort vergt van een organisatie een behoorlijke investering. Met name op financieel gebied is dat voor een kleine organisatie als de SKV eigenlijk niet haalbaar. Daarom zijn we heel blij dat Fonds 1818 en Stichting Katapult bereid zijn gevonden om een groot deel van de kosten te dragen. We zijn Fonds 1818 en Stichting Katapult daarvoor heel erg dankbaar.

Vreedzame_school_voor_peuters_c

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...