SKV nieuws

Leidsters getrainde Bedrijfshulpverleners

Gepubliceerd op

Op maandag 4 februari hebben alle pedagogisch medewerkers de jaarlijkse bijscholingsbijeenkomst BHV gevolgd.

Hoewel er eigenlijk maar per locatie één Bedrijfshulpverlener aanwezig hoeft te zijn heeft de SKV er al jaren geleden voor gekozen om alle pedagogisch medewerkers te scholen als BHV’er. Al in 2006 kregen de pedagogisch medewerkers hun eerste volledige training. Om het diploma geldig te houden worden er elk jaar bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. Zo ook afgelopen maandag.

Het bedrijf Huschka uit Leiderdorp, had uiteraard weer de nodige blusmiddelen meegenomen. Elke pedagogisch medewerker heeft daarmee kunnen oefenen op echte vlammen.

Naast het kunnen werken met blusmiddelen werd er ook aandacht besteed aan de theorie, die vervolgens weer werd geoefend in de praktijk door het oefenen van een ontruiming. Het is belangrijk om telkens weer goed na te denken hoe een ontruimingsplan er uit moet zien. We werken met kleine kinderen en dat kan voor chaotische situaties zorgen als het ontruimingsplan niet voldoende doordacht en geoefend is.

In de theorie kwam verder ter sprake: wat wordt er van een Bedrijfshulpverlener verwacht en hoe moet er gehandeld worden. Welke taken zijn er, hoe worden die verdeeld en hoe kan snel een melding worden gedaan. Daarnaast is ook de preventie een telkens terugkerend punt van aandacht. Belangrijkste criterium is de veiligheid van de kinderen uiteraard. Door het jaar heen wordt daarvoor een aantal keren op speelse wijze met de kinderen geoefend hoe ze met behulp van de ‘ontruimingsketting’ ze snel en gedisciplineerd mogelijk met de pedagogisch medewerker de peuterspeelzaal uit moeten lopen.

BHV_2019_a

BHV_training_pm'ers

BHV_2019_bBHV_2019_c  


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...