SKV nieuws

Maatregelen die gaan gelden bij de SKV na 11 mei in verband met het Coronavirus

Gepubliceerd op

 

                                                                                     22 april 2020

Beste ouders, verzorgers

Op 21 april is door premier Rutte tijdens de persconferentie nieuwe informatie gegeven over de maatregelen voor de komende periode. Dit betekent dat wij, als stichting kinderspeelzaal voorschoten, vanaf 11 mei weer open mogen gaan.

Om op een veilige manier uw kinderen en u te kunnen ontvangen hebben we een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen de komende tijd worden aangepast door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de adviezen die we krijgen van het RIVM, de GGD en de gemeente.

De maatregelen die we op dit moment hebben genomen zijn:

 • We werken met aangepaste haal- en brengtijden. Deze zullen door de leidsters van uw peuterspeelzaal met u worden gecommuniceerd.
 • Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • We houden 1,5 meter afstand van u als ouder.
 • Slechts één volwassene brengt het kind. We vragen u om geen broertjes of zusjes ouder de 4 jaar mee te nemen op het plein of naar binnen en jonge kinderen op afstand te houden.
 • Kinderen worden voor zover mogelijk buiten aan de leidster overgedragen.
 • We vragen u wat meer dan 1,5 meter afstand te houden als een andere ouder zijn kind overdraagt.
 • De overdrachtstijd is beperkt. Als u meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dat via de mail of telefonisch met de leidster bespreken.
 • Zodra kinderen binnen komen worden hun handjes gewassen met desinfecterende zeep of desinfecterende alcohol.
 • Ook de leidsters wassen extra vaak hun handen. In elk geval na het poetsen van neuzen, verschonen van een luier, voordat zij etenswaren zoals fruit klaar maken en uit gaan delen. We maken gebruik van wegwerp handschoenen.
 • We niesen en hoesten in de binnenkant van de ellenboog. Dit leren we ook aan de kinderen.
 • We gebruiken papieren (hand)doekjes.
 • Uiteraard troosten we kinderen maar onnodig contact zullen we vermijden.
 • We gebruiken geen kleden in de hoeken waar kinderen spelen en ook de verkleedkleren worden niet gebruikt.
 • Het speelgoed wordt na gebruik schoongemaakt wanneer het vies is geworden en wordt na gebruik voor een paar dagen weggezet.
 • We vragen u geen speelgoed aan te raken buiten en ook niet als u toch binnen moet zijn.
 • Kinderen kunnen geen speelgoed van thuis meenemen en ook vragen we u om zo min mogelijk het eigen knuffeltje mee te nemen.
 • We maken de deurposten, deurklinken, tafels, stoelen en kapstokken dagelijks schoon.
 • Het fruit wordt apart uitgedeeld per peuter. U kunt er ook voor kiezen een eigen bakje met geschild fruit mee te geven voor uw peuter
 • Er kunnen geen traktaties worden meegenomen vanuit huis. De leidsters zorgen voor een feestelijk verjaardagsfeestje in de kring met een kleine traktatie die apart wordt uitgedeeld.

 

Hieronder volgen een aantal symptomen waarbij de peuters niet gebracht mogen worden en leidsters niet komen werken.

De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gaan wij uit van maximaal 14 dagen. Het belangrijkste advies aan ouders én leidsters: blijf thuis zodra u, uw peuter of een ander gezinslid één van de volgende klachten heeft:

 • (Neus)verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts (een temperatuur die hoger dan normaal, in elk geval bij 38 graden Celcius en hoger)

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen. U mag uw peuter pas weer brengen, en een leidster mag weer komen werken, als álle gezinsleden 24 uur geheel klachtenvrij is.

Als iemand in het huishouden van het kind of leidster getest is voor COVID-19 en positief is, mogen de kinderen uit dat gezin 14 dagen niet gebracht worden, te rekenen vanaf het moment dat de positief geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is.

Bovengenoemde maatregelen gelden ook voor onze leiders. Zodra zij één van de bovengenoemde klachten hebben blijven zij direct thuis. We laten deze leidster dan zo snel mogelijk testen bij één van de Corona-testlocaties. Mochten we een test overwegen dan brengen we alle ouders van de desbetreffende locatie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Dat doen we daarna nog een keer zodra een test een positieve uitslag heeft.

Omdat onze locaties allemaal een andere inrichting hebben zullen de bovenstaande maatregelen mogelijk nog verder worden aangevuld met maatregelen die aangepast zijn aan de locatie. U wordt hierover apart via de leidsters van uw groep geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Louise Schrijver

 

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 444 04

 


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...