SKV nieuws

Maatregelen ten gevolge van het Coronavirus

Gepubliceerd op

Op advies van de Rijksoverheid zullen de peuterspeelzalen van de SKV de weken van 16 maart tot en met 6 april gesloten zijn

 

Datum: 15 maart 2020

Betreft:  Sluiting peuterspeelzalen in verband met het Coronavirus COVID-19

 

Beste ouders/verzorgers,

Op advies van de Rijksoverheid zullen de peuterspeelzalen van de SKV van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april gesloten zijn. De Rijksoverheid heeft vandaag ook ouders opgeroepen zo min mogelijk contacten te hebben met andere mensen als dat niet nodig is en hun kinderen zo veel mogelijk thuis te houden.

Uiteraard begrijpen we dat dit ingrijpend is en voor grote problemen kan zorgen. Met name omdat het voor u moeilijk kan zijn om voor opvang van uw peuter te zorgen de komende tijd. Toch verzoeken we u om het besluit van de Rijksoverheid te respecteren.

In uitzonderlijke gevallen willen we met name ouders die in de vitale processen werken zoals in ziekenhuizen, politie en brandweer en dergelijke in de gelegenheid stellen hun kind toch naar de peuterspeelzaal te brengen. Als u werkzaam bent in een van deze beroepen, kunt u telefonisch contact met mij opnemen zodat we kunnen kijken op welke locatie uw kind opgevangen kan worden de komende drie weken. In verband met het advies van de Rijksoverheid zullen we namelijk niet op alle locaties kinderen opvangen maar de opvang beperken tot enkele locaties.

 

Heeft u hier over vragen of werkt u in een van de vitale processen dan kunt u altijd met mij contact op nemen.

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 44404


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...