SKV nieuws

Nieuwsbrief Boschfluiters 24 april

Gepubliceerd op

Logo speelzaal De Boschfluiters - Voorschoten

Peuterspeelzaal de Boschfluiters, Nieuwsbrief 24 april 2020

 

Beste ouders van De Boschfluiters,

Deze week hebben we het nieuws gekregen dat de peuterspeelzalen weer open mogen per 11 mei a.s. De juffen kunnen niet wachten om de peuters weer te zien! Tegelijkertijd realiseren we ons dat het ook veel vragen bij iedereen oproept. In deze nieuwsbrief geven we verdere uitleg, hoe we op een verantwoorde manier weer opengaan.

Maatregelen peuterspeelzaal n.a.v. richtlijnen van de RIVM en de GGD

De huidige maatregelen die we nemen n.a.v. de richtlijnen van RIVM en GGD zijn terug te vinden op onze website van de SKV:

Deze richtlijnen worden door de juffen op de voet gevolgd en zo nodig wordt de werkwijze op de werkvloer aangepast. Mocht er aanleiding zijn dan laten juffen zich testen.

Specifieke maatregelen bij de Boschfluiters

  • Haal- en brengtijden: voor de komende periode zullen we tijdelijk werken met aangepaste tijden. Dit omdat de juffen extra aandacht moeten besteden aan de schoonmaak aan het einde van de ochtend. De komende periode zijn de breng- en haaltijden: van 08.15 uur tot 12.00 uur.
  • Wanneer mag uw peuter de zaal niet bezoeken: als uw peuter of een van de gezinsleden de volgende klachten heeft: verkoudheid, niesen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (een temperatuur die hoger is dan normaal).
  • Het overdragen van uw peuter aan de juf: bij de voordeur draagt u uw peuter over aan de juf. Voor wat betreft het halen geldt hetzelfde als brengen, maar als we buiten spelen, dragen we uw peuter over bij het hek, zodat er geen ouders op het plein komen. We begrijpen dat dit lastig voor u zal zijn, maar de juffen zullen er alles aan doen om dit op een goede manier te laten verlopen!  Houdt u er rekening mee dat u misschien buiten even moet wachten, voordat uw kind naar binnen kan.

Heeft u hier vragen over, stuur ons een mail met uw telefoonnummer, zodat we u even kunnen bellen.

  • Fruit en luiers: we verzoeken u om bij het brengen het fruit en eventuele luiers voorzien van naam in de bak te leggen die bij de voordeur staat.
  • Peuters weer wennen aan het vaste ritme van de speelzaal.

De peuters zullen weer even moeten wennen aan het vaste ritme van de speelzaal, maar ervaring leert dat dit meestal vrij snel gaat! Bereid uw peuter voor op het afscheid als u weggaat en hou het afscheid zo kort mogelijk (hoe langer afscheid duurt, hoe moeilijker een peuter het vaak vindt).

Om uw peuter vast een beetje voor te bereiden op de start na de meivakantie, heeft juf Linda een aantal liedjes ingezongen, die we bij de Boschfluiters elke ochtend zingen bij onze vaste rituelen: het opruimliedje, welkomsliedje in de kring, liedje van het water, liedje van het fruit en liedje van het koekje. Klik hier voor de liedjes.

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Wij hebben er zin in en verheugen ons om de peuters vanaf dinsdag 12 mei weer te ontvangen!

 

Groetjes van Monique en Linda

Psz De Boschfluiters

 


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...