SKV nieuws

Nieuwsbrief Boschfluiters april 2022

Gepubliceerd op

Logo speelzaal De Boschfluiters - Voorschoten

Peuterspeelzaal de Boschfluiters, Nieuwsbrief april 2022

 Thema muziek

Thema muziek is inmiddels afgerond. We hebben heel veel gedanst, gezongen en o.a.  muziekinstrumenten benoemd. De juffen hebben ook “schudeitjes” gekocht waar we met z’n alle leuke muziek mee maken. Binnenkort krijgen we ook ritmestokjes, voor weer een andere muziekbeleving. De foto’s zijn terug te vinden op de website

Thema Pasen

De paashaas had eitjes verstopt op het plein en we zijn met alle peuters gaan zoeken! Verder hebben we leuke liedjes over het thema gezongen en kringspelletjes gedaan. De foto’s van eitjes zoeken zijn terug te vinden op de website.

De fotograaf komt in juni 

Op woensdag 22 juni en vrijdag 24 juni komt de fotograaf om 09.00 uur. Er wordt een foto van uw peuter alleen gemaakt en een groepsfoto.

Als uw kind op deze dagen de zaal niet bezoekt, kunt u eventueel in overleg met de leidsters een ochtend ruilen of een extra ochtend (tegen betaling) afnemen.

We verzoeken u die ochtend uw kind voor 09.00 uur te brengen, zodat de fotograaf op tijd kan starten.

Extra ochtenden afnemen

Er is nog plek voor een extra ochtend voor uw peuter, zeker als uw kind 3 jaar wordt, adviseren wij om 3 ochtenden af te nemen, om zo ook vast in het ritme van school te komen.

Kent u nog jonge gezinnen met kinderen met de leeftijd om naar de peuterspeelzaal te gaan? We horen het graag! We hebben flyers met nadere informatie over de Boschfluiters.

Halen en brengen van de peuters

Als we  de ochtend eindigen met buitenspelen, mag u uw kind op het plein ophalen.

Dit is echt alleen bedoeld om uw kind op te halen (dus a.u.b niet lang op plein blijven, want dan verliezen de juffen het overzicht op de groep..).Graag samen even het buitenspeelgoed bij schuur zetten waar mee gespeeld is en eventueel binnen nog even kijken of er knutselwerkjes liggen en indien van toepassing even kijken of er nog voldoende luiers zijn.

Oudercommissieleden

Onze oudercommissie bestaat uit 2 leden: Andrea Groot de moeder van Philip en Carlijn van der Feltz de moeder van Daan. We zijn erg blij dat zij deze taak op zich genomen hebben!

De oudercommissie is een “klankbord” voor de ouders, maar ook voor onze organisatie. Op verzoek van de juffen ondersteunen zij ook bij activiteiten bij de speelzaal. De juffen gaan in overleg met de OC leden deze taken verder uitwerken.

Andrea en Carlijn zijn onlangs voor kennismaking naar een groot overleg geweest van alle OC-leden van Voorschoten en Leiden van de SKV/SPL.

Thema huisdieren

Na de meivakantie starten we met thema “huisdieren” ,u wordt hier nog nader over geïnformeerd!

Boerderijfeestje

Op donderdag 16 juni en vrijdag 17 juni hebben in de ochtend een boerderijfeestje voor de peuters! Sandy van de kinderboerderij gaat ons bezoeken en neemt allemaal leuke dieren mee.  Mocht uw kind een allergie hebben voor dieren, meldt ons dat even. Als uw peuter de zaal niet bezoekt op deze dagen kan in overleg met de juffen een extra ochtend (tegen betaling) worden afgenomen of geruild worden, wij willen dit graag weten voor 1 juni.

Huishoudelijke mededelingen/verzoeken

Wij verzoeken u om uw kind al s’ ochtends in te smeren met zonnecrème, zodat dit in kan trekken en zo kunnen we ook snel met de kinderen lekker buitenspelen

 

Tot slot nog even ter herinnering het vakantierooster voor de komende periode:

 

Meivakantie      van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Hemelvaart       van donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei

Pinksteren        van zondag 5 juni t/m maandag 6 juni

Zomervakantie van zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus

 

We wensen jullie een zonnige meivakantie!

 

Groetjes van Monique en Linda

 

 

 


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...