SKV nieuws

Nieuwsbrief SKV 18 december 2020

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 

Datum: 18 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

kerstballen

Het is een heel erg raar jaar geworden. Toen we in januari vol goede moed en veel zin aan een nieuw jaar begonnen konden we niet vermoeden naar welke kanten we allemaal zouden worden geslingerd dit jaar. Wij als peuterspeelzaalorganisatie maar ook u als ouders.

Er werd niet aan u gevraagd of u wel zin had om het vak van pedagogisch medewerker of docent op u te nemen. Het werd u gewoon opgedrongen. En wij zaten er vol afschuw naar te kijken. En we konden al helemaal niet vermoeden dat we nog vlak voor de kerst er opnieuw mee geconfronteerd zouden worden.

 

Filmpjes

logo_filmpje

We hebben in maart 98 filmpjes gemaakt voor de kinderen die we in de diverse nieuwsbrieven aan u doorstuurden. Die nieuwsbrieven kunt u nog steeds vinden op onze website . Kan u in een moment van verveling met uw peuter nog eens genieten van al die juffen die boekjes lezen, liedjes zingen of spelletjes spelen.

Noodopvang

Afgelopen maandag werden we opnieuw geconfronteerd met een lockdown. Deze kwam voor ons enigszins uit de lucht vallen. Maar ook nu gaan we niet bij de pakken neerzitten. Voor direct na de vakantievakantie hebben we alvast de noodopvang uit de grond gestampt. Mocht u daar gebruik van moeten maken dan kunt u me daar altijd nog voor bellen. Verder gaan we op de zalen alles alvast voorbereiden zodat we gelijk volop kunnen starten vanaf hopelijk 18 januari of zelfs eerder. Meer informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen kunt u vinden op de website van de rijksoverheid 

Doorgaande leerlijn

Verder hebben we gelukkig ook hele mooie dingen bereikt dit jaar. Allereerst hebben we zo’n 100 kinderen overgedragen aan school en hebben we net zo veel kinderen kunnen verwelkomen. Het is altijd fantastisch om peuters van dreumes uit te zien groeien naar zelfstandige kleuters. Elk kind steeds weer te zien worden tot zijn unieke zelf.

treintje_met_peuters 

We hebben in deze overdrachten, onder de bezielende leiding van de gemeente Voorschoten, heel fijn samengewerkt met onze ketenpartners: onder andere met de Jeugdgezondheidszorg; het (voor)schoolmaatschappelijk werk (Voorschoten Voor Elkaar); de logopedie in Voorschoten en het basisonderwijs. Zo konden we samen met u als ouders, de peuters in een zo vloeiend mogelijke lijn laten doorstromen naar hun nieuwe leven op de basisschool.

Tips vanuit de Jeugdgezondheidszorg

Logo_Webinar

De Jeugdgezondheidszorg heeft voor u nog een aantal tips om zonder al te veel kleerscheuren door de komende weken heen te komen, die zij al eerder deelden bij de lockdown in maart. Deze gratis CJG-webinars uit 2020 kan je terugkijken via www.cjgcursus.nl of klik op de directe link:

Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!

ouders van kinderen van 0-18 jaar

Omgaan met spanningen binnen het gezin!

ouders van kinderen van 2-12 jaar

Help, ik ontplof! 

ouders van kinderen van 0-12 jaar

Ruzie en conflicten tussen kinderen 

ouders van kinderen van 0-12 jaar

Een lastige scheiding? Wat jij kan doen voor je kind! 

ouders van kinderen van 2-16 jaar

Tieners & geld

ouders van kinderen van 10-18 jaar

Tieners en sociale druk & groepsdruk

ouders van kinderen van 10-18 jaar

Zingen met Dirk Scheele

Dirk_Scheele

En natuurlijk is ook Dirk Scheele, mijn favoriete zanger gelijk in de lucht gekomen om u door de komende weken heen te helpen. Via zijn facebookpagina komt hij naar u toe met drie speciale edities van zijn populaire livestreams.

Facebook Lives op 20 dec, 24 dec & 3 jan
Kerstspecial | zondag 20 december | 11:00
Kerstavond sing-a-long | donderdag 24 december | 16:00
Nieuwjaarsspecial | zondag 3 januari | 11:00
Waar? Op Dirk's Facebook pagina!

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte

We gaan u uiteraard ook op de hoogte houden van nieuwe informatie die we krijgen aangereikt vanuit de rijksoverheid en de gemeente Voorschoten.

Als we anders dan per 18 januari 2021 weer volgens de normale planning open mogen, laten we dat zo snel mogelijk aan u weten. We wensen u voor de komende weken veel wijsheid toe en hopen u en uw peuters weer fijn in 2021 te treffen.

Kerstman_ho_ho

Met hartelijke groet,

 

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 44404


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...