SKV nieuws

Nieuwsbrief SKV 18 juni 2021

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Datum: 18 juni 2021

 

Beste ouders/verzorgers,

COVID-19

COVID-19

Met deze nieuwsbrief hoop ik voor één van de laatste keren iets te zeggen over COVID-19. Het heeft lang genoeg geduurd vind ik. Bij het opmaken van de balans kan ik alleen maar zeggen dat u en onze medewerkers zich er fantastisch doorheen geslagen hebben.

Alle maatregelen werden zo goed mogelijk nagekomen. Waardoor, behalve dan in verband met de landelijke lockdown, het dit schooljaar allemaal niet tot nog extra sluitingen van onze zalen heeft geleid. Soms moesten we snel met wat kunst en vliegwerk, in afwachting van een test of quarantaine van een medewerker, goede vervangers zien te vinden, maar ook dat is telkens weer gelukt.

Na de zomervakantie hoop ik dat er veel maatregelen zijn verdwenen en we zo goed als vanouds weer het peuterspeelzaal kunnen aanbieden. We hebben het afgelopen jaar immers door COVID-19 een aantal wijzigingen moeten doorvoeren in het beleid. Zo mochten ouders bijvoorbeeld niet meer naar binnen bij het halen en brengen en hebben we voor oudergesprekken naast de fysieke gesprekken, het Zoomen ontdekt. De komende weken gaan we alles nog eens goed tegen het licht houden. We gaan bedenken wat we aan maatregelen houden en wat we terug draaien. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. Mocht u zelf tips, ideeën of zorgen hebben dan kunt u me daarover altijd bellen of mailen.

Vreedzame Kinderopvang

Op woensdagochtend 16 juni hebben we met alle medewerkers een hele fijne afsluiting gehad van 2 jaar aan scholingen in verband met de invoering van het programma Vreedzame Kinderopvang. U heeft de afgelopen jaren daar vast al wat van voorbij zien komen op de zalen.

Logo_De_Vreedzame_School

De medewerkers zijn de afgelopen twee jaar getraind in de uitvoering van het programma en ik ben trots op het resultaat. Ondanks dat we binnen onze organisatie al niet te klagen hadden over een hele fijne sfeer, hebben we gemerkt dat het programma de sociale kant van het peuterspeelzaalwerk nog meer in beeld kan brengen. De manier waarop we onze peuters nu ook heel bewust kunnen leren om te gaan met conflicten, met elkaar, met de omgeving, heeft gezorgd voor een mooie groepscultuur op de groepen. En een extra verdieping in het aanbod aan de peuters in verband met de sociaal-emotionele ontwikkeling.

vreedzame_school-10

U kunt het allemaal vast nog wel terug lezen in de lokale pers. Want er was grote belangstelling voor de manier waarop we het programma als organisatie hebben neergezet. Ook onze nieuwe burgemeester Nadine Stemerdink wilde er alles van weten en is langsgekomen om de zeer verdiende certificaten persoonlijk te overhandigen aan de leidsters.

En met de implementatie gedurende de afgelopen twee jaar zijn we er natuurlijk niet. Dat is pas het begin. Het komend schooljaar gaan we als Vreedzame organisatie met alles wat bij het programma hoort in volle vaart verder.

 

Logo_CJG_Voorschoten

Tips van de jeugdverpleegkundige over gezonde voeding

Bij het Centrum voor Jeugd en gezin (consultatiebureau) komt regelmatig het onderwerp over gezonde voeding voorbij. Het is voor ouders vaak lastig om hun peuter aan de groenten en soms ook het fruit te krijgen, of te houden. Sommige peuters misbruiken ook het gezonde aanbod om hun eigen wil te ontwikkelen. Dat kan een vervelende strijd opleveren voor ouders.

Het CJG heeft een paar tips op een rijtje gezet die u mogelijk kunnen helpen als u met uw peuter strijd hebt om gezond te eten. Maar ook zonder strijd geeft het een beeld van wat nu eigenlijk nodig is. Mocht dat voor u niet voldoende zijn dan kunt u ook altijd met de jeugdverpleegkundige contact opnemen voor advies op maat.

Gezonde_voeding_groente_en_fruit_1-4_-_Voorschoten_1

 

Met hartelijke groet,

 

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 44404


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...