SKV nieuws

Nieuwsbrief SKV

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 

Datum: 27 mei 2020 

Beste ouders/verzorgers,

Ruim twee weken zijn we met de peuterspeelzalen onderweg in het ‘nieuwe’ normaal. Het voelt nog niet altijd even vertrouwd maar de peuters helpen ons er prima doorheen.

Gelukkig hoeven we geen afstand te houden van onze lieve peuters. Dat kan ook echt niet. We hebben hier de afgelopen weken wel een paar vragen over gekregen van verontruste ouders die bang waren dat we hun kind niet meer zouden kunnen troosten. Dat doen we zeker wel. Emotionele veiligheid gaat echt boven alles. Als we denken dat een kind het nodig heeft dan nemen we een peuter op schoot bijvoorbeeld bij het lezen van een boekje of het nemen van afscheid bij het wegbrengen. We merken dat we het aanraken van kinderen niet opzoeken door alle aandacht voor het ‘nieuwe afstand houden’, daar voorzichtig in zijn geworden en dus ook zeker niet onnodig doen. Maar een kind moet zich wel boven alles maximaal veilig voelen. En daar hoort contact bij. Soms kan dat met woordjes, soms is het genoeg om even simpel een aai over de bol te geven maar het kan ook zeker nodig zijn om een kind even een geruststellende knuffel te geven.

Thema’s

Bij de peuterspeelzalen hebben de leidsters inmiddels allemaal een start gemaakt met nieuwe thema’s. Kriebelbeestjes, supermarkt, feest en circus en boerderij komen voorbij. Aan de hand van de thema’s wordt er volop voorgelezen, geplakt en geverfd en spelletjes gedaan in de kring.

Thema_boschfluiters

Gezonde peuteropvang

Een aantal leidsters zijn samen met de peuters de afgelopen week de tuin in gedoken. Zo zijn er bij de Boschfluiters plantjes en kruiden gepland. Op deze manier leren de kinderen in de praktijk over groeien en bloeien.

Kruidentuin

Gezondheid betekent ook lekker bewegen. In de media is de laatste tijd veel aandacht voor sporten en het bewegen in het algemeen. Bij de peuterspeelzaal merken we dat peuters vanzelf al veel bewegen. Daar hoeven we niet zo veel aan te doen. Momenten aan tafel voor een puzzeltje of wat dan ook en kringmomenten zijn belangrijk voor de ontwikkeling maar bewegen is dat zeer zeker ook. En het kan ook allemaal tegelijk. Daarom bewegen we ook tijdens de kring voor zover mogelijk zo veel mogelijk.

Uiteraard vinden we het buitenspelen heel erg belangrijk. Er valt buiten veel te ontdekken en de peuters kunnen zich helemaal uitleven. Omdat onze speelpleintjes en toestellen geregeld geïnspecteerd worden, zijn afgestemd op de peuterleeftijd en de buitenruimtes zijn afgesloten, kunnen kinderen zonder de noodzaak van waarschuwingen heerlijk bewegen. Het weer zit de laatste tijd heel erg mee en dat is heel fijn maar ook als het regent zorgen we ervoor dat de peuters binnen lekker kunnen bewegen door bijvoorbeeld ren- of klauterspelletjes op de gang. De afgelopen weken merkten we hoe fijn de peuters het vinden om lekker te rennen, te klauteren en te fietsen vooral met elkaar. Samen bewegen met leeftijdsgenootjes (en dat geldt overigens voor volwassenen én kinderen) geeft extra veel plezier en motivatie blijkt uit diverse onderzoeken en dat zien we ook in de praktijk dagelijks terug.

Omdat het zonnetje de laatste tijd veelvuldig schijnt is het fijn als u uw peuter thuis al eventjes insmeert met zonnebrand. Dit moet namelijk altijd even intrekken. Natuurlijk hebben we ook flessen genoeg op de zalen liggen om waar nodig te kunnen bijsmeren. Het gebruik van zonnebrand is ook onderdeel van een gezonde leefstijl.

Corona COVID-19

Eigenlijk wil ik zo min mogelijk in deze brief besteden aan informatie over Corona want de kranten staan daar dagelijks mee vol. De maatregelen die we genomen hebben kunt u nog steeds nalezen op de hoofdpagina van onze website.

Wat nog wel handig is om te vermelden is de vraag die bij veel ouders leeft wat te doen als een kind neusverkouden is. We zien op dit moment geen snotneusjes maar dat zou naar de herfst toe natuurlijk weer snel kunnen veranderen. Het RIVM heeft daar samen met de GGD een aparte richtlijn voor gegeven die er in het kort op neer komt: bij verkoudheidsklachten kan het kind niet naar de peuterspeelzaal worden gebracht tenzij een arts van het consultatiebureau of de huisarts heeft aangegeven dat het om ‘normale’ of chronische verkoudheidsklachten gaat. Bij twijfel zal de arts adviseren om uw kind te laten testen. In deze bijlage kunt u daar meer over lezen.

Foto’s en filmpjes

logo_filmpje

We hebben in de tijd dat we moesten sluiten veel filmpjes gemaakt. Dat wordt nu een beetje lastig omdat er peuters rondlopen. We vinden het zelf niet fijn om filmpjes te maken voor op de website waar kinderen op staan. Hoe discreet ook. Wel hebben we tegelijkertijd bedacht dat een filmpje over het verloop van de ochtend heel erg leuk kan zijn om een beeld te geven aan ouders over wat de kinderen tijdens een ochtend wel niet allemaal meemaken. Kinderen laten op zo’n filmpje, veel meer dan op foto’s zien hoe heerlijk ze tijdens de ochtend spelen met hun vriendjes en hoe ontspannen het eraan toe gaat. Misschien kunnen we (op verzoek) stukjes laten, zien specifiek gericht op uw peuter tijdens uw ‘driejarig gesprekje’? De filmpjes komen dat alleen ter beschikking op basis van een ‘privé-instelling’ tijdens deze oudergesprekjes en blijven alleen in bezit van de desbetreffende peuterspeelzaal. We horen graag uw mening daarover.

Vakantierooster

Op de website staat het nieuwe vakantierooster. We willen er bij de peuterspeelzaal nog helemaal niet over nadenken want we zijn net pas weer begonnen waarbij we meteen weer te maken hadden met Hemelvaart en het maandag ook nog Pinksteren is. Maar goed daar valt niet aan te ontkomen. Vakanties zijn nou eenmaal vast onderdeel van het schoolsysteem. U kunt het vakantierooster vinden op onze website onder: https://kinderspeelzaalvoorschoten.nl/algemeen/vakantierooster. Maar als u het liever op papier wilt dan kan de leidster van uw peuterspeelzaal het op uw verzoek voor u uitprinten.

 

Als u algemene opmerkingen, vragen of ideeën hebt dan horen we dat altijd graag.

 

Met hartelijke groet,

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 44404

 


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...