SKV nieuws

Nieuwsbrief SKV

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten 

Datum: 21 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,

 

Nog een week en dan gaat het nieuwe schooljaar weer van start. We hebben er bij de peuterspeelzaal weer ontzettend veel zin in om de peuters en hun ouders te ontvangen.

Een nieuw schooljaar vol met veel bekende en onbekende thema’s aan de hand waarvan we de peuters een extraatje meegeven in hun ontwikkeling.

Omdat het COVID-19 virus helaas nog niet weg is houden we nog wel de richtlijnen aan zoals we die ook voor de schoolvakantie hadden opgesteld. Dat betekent dat we van volwassenen afstand houden en de kinderen voor zover mogelijk buiten zullen overdragen. Ook nemen we de ontsmettingsregels in acht wat betekent dat we de kinderen veel de handjes zullen wassen en ook onze eigen handen regelmatig zullen ontsmetten en wassen. En we vragen u om bij klachten die passen bij het COVID-19 virus thuis te blijven. Zie hiervoor het protocol Maatregelen COVID-19 SKV. U kunt dit vinden op de hoofdpagina van onze website

 

Verder is het nog steeds zo dat we gelukkig geen afstand hoeven te houden van onze peuters. We houden afstand als het kan maar is contact nodig dan zullen we uw kind troosten, een aai over zijn bol geven en samen met uw kind spelen. Emotionele veiligheid gaat echt boven alles. Als we bijvoorbeeld denken dat een kind het nodig heeft dan nemen we een peuter op schoot bij het lezen van een boekje of het nemen van afscheid bij het wegbrengen. We merken dat we het aanraken van kinderen niet opzoeken door alle aandacht voor het ‘nieuwe afstand houden’ en daar voorzichtig in zijn geworden en dus ook zeker niet onnodig doen. Maar een kind moet zich wel boven alles maximaal veilig voelen. En daar hoort (lichamelijk) contact bij. Soms kan dat met woordjes, soms is het genoeg om even simpel een aai over de bol te geven maar het kan ook zeker nodig zijn om een kind even een geruststellende knuffel te geven.

 

Verder vragen we u om het protocol met maatregelen nog eens goed door te lezen. De zalen zelf zullen daar nog aanvullende maatregelen op nemen die specifiek zijn voor de locatie zoals de inrichting en de entree.

 

Tenslotte vraag ik nog extra uw aandacht voor mensen die terugkeren uit vakantiegebieden buiten Nederland. Houdt u zich daarbij alstublieft aan de aan de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid.  

Als u opmerkingen, vragen of ideeën hebt dan horen we dat altijd graag.

 

Met hartelijke groet,

 

Louise Schrijver

Manager peuterspeelzaalwerk SKV

info@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

06 447 44404

 


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...