SKV nieuws

Nieuwsbrief Speelboom 24 april

Gepubliceerd op

Logo speelzaal Speelboom

NIEUWSBRIEF

Peuterspeelzaal de Speelboom

24 April 2020

 

Lieve peuters en beste ouders van de Speelboom

Wat zijn we blij dat we na de meivakantie weer open mogen en we de kinderen weer kunnen zien! We hebben ze zo gemist.

Zoals op veel plaatsen zal er ook bij de Speelboom het een en ander tijdelijk veranderen zodat we de peuters op een veilige manier kunnen laten starten ondanks deze rare tijd. U hebt daar al een bericht van gehad met de algemene maatregelen die voor alle locaties van de SKV zijn gelden. Maar in deze brief leest u nog wat extra puntjes die speciaal van toepassing zijn voor de Speelboom.

Hierbij de punten met een korte toelichting:

Fruit

In verband met de hygiëne geven we de kinderen de komende periode fruit in een eigen bakje in plaats dat we gebruik maken van een gezamenlijke schaal. Daarom vragen we u als ouders om uw peuter een bakje met schoongemaakt fruit mee te geven met de naam van uw peuter erop.

Halen en brengen

Het halen en brengen gaat iets anders in zijn werk zodat ouders en wij als leidsters echt de 1.5 meter maatregel kunnen aanhouden. Daarom is er besloten dat de overdracht op de gang net voorbij de kapstokken plaats zal vinden. Op die manier hoeven de ouders niet in het lokaal te komen. Ouders kunnen daarna via het hek van het kinderdagverblijf recht tegenover de ingang via de tuin naar buiten.

Deze looproute hebben we ingesteld zodat ouders niet in en uit hoeven via dezelfde deur en dus vlak langs elkaar heen zouden moeten lopen.

Houdt u er rekening mee dat we de overdracht kort houden. Mochten er bijzonderheden zijn laat die dan weten via de mail/telefoon of geeft u een briefje mee.

Openingstijden

Er komen de komende periode een aantal extra schoonmaak taken bij voor de leidsters zodat we zeker kunnen zijn dat de kinderen in een schoon en hygiënisch lokaal kunnen spelen en met schoon spelmateriaal. Daarom gaan we werken met de openingstijden:

8.30-9.00 brengen en 11.30-12.00 halen.

Hiermee proberen we het halen en brengen te spreiden samen met de ouders die hun kinderen brengen naar het kinderdagverblijf

 

We hopen op jullie begrip hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Juf Marit en juf Alexandra


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...