SKV nieuws

Nieuwsbrief Speelboom februari 2018

Gepubliceerd op

Logo speelzaal Speelboom

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar en we proberen u hiermee regelmatig op de hoogte te brengen van relevant nieuws van de peuterspeelzaal.

Voortgang pilot combinatiegroep peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 

Sinds medio augustus 2017 draait de combinatiegroep van peuters van de SKV (Stichting Kinderspeelzalen Voorschoten) en de peuters van kinderdagverblijf de Boomgaerd.

Voor de start van de pilot is er hard gewerkt om het BSO lokaal geschikt te maken voor peuters. Het meubilair is aangepast en in een gezellige hoeken opgesteld, zodat de peuters zich veilig voelen en fantasierijk kunnen spelen. Uiteraard is er ook voldoende speelgoed, constructiemateriaal, knutselspullen e.d. aanwezig. 

’s Ochtends worden de peuters van het kinderdagverblijf rond 08.30 uur door juf Alexandra bij hun stamgroep opgehaald en naar de zaal van de Speelboom gebracht. Vanaf 08.30 uur komen ook de peuters van de SKV binnen.

Voor de peuters van de Boomgaerd was dit best een verandering in het begin: voorheen mochten ze 1 keer per week naar de peuterplusgroep (maximaal 8 peuters) van juf Alexandra en met de start van de combinatiegroep, werd dit een groep van maximaal 16 peuters en 2 juffen. Maar door het aantrekkelijke speelmateriaal en de gezellige speelhoeken waren de peuters snel gewend aan de nieuwe situatie.

Inmiddels kunnen de juffen constateren dat alle peuters hun plekje gevonden hebben bij de speelzaal en dat er met veel plezier met elkaar gespeeld wordt!

Momenteel is de speelzaal alleen geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

Bij voldoende belangstelling zal overwogen worden om de zaal een extra ochtend te openen.

Nationale Voorleesdagen / project dieren in de dierentuin  

De afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen en het project ‘dieren in de dierentuin’.

Miriam Joosse van de bibliotheek van Voorschoten kwam het prentenboek van het jaar, ‘Ssst de tijger slaapt!’ voorlezen. De peuters vonden het fantastisch en gingen helemaal op in het verhaal! Verder hebben we in de kring gesprekjes gehad over dieren in de dierentuin, hebben de juffen ook veel boeken voorgelezen over het thema en hebben de peuters ook dieren-knutselwerkjes gemaakt.

 IMG-20180204-WA0002

‘TINK’

De juffen hebben de nascholing ‘Tink’ gevolgd, dit staat voor: taal- en interactievaardigheden voor de kinderopvang. Onlangs zijn we bij de Speelboom gestart om deze scholing in de praktijk toe te passen. Middels video-coaching (filmpjes maken van interacties tussen de juffen en de peuters), worden we meer bewust gemaakt van ons handelen. Aandachtsgebieden hierbij zijn b.v.: sensitieve responsiviteit (inlevingsvermogen) en regels en grenzen stellen. De filmpjes worden geëvalueerd met onze pedagogisch coach en worden alleen binnen onze organisatie gebruikt en daarna vernietigd.

Vakantierooster 2018

Ter herinnering hieronder nog even het vakantierooster t/m de zomervakantie:

 

Voorjaarsvakantie    zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018

Paasvakantie           vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Koningsdag             vrijdag 27 april 2018          

Meivakantie             zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Pinksteren               zondag 20 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie        zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

 

Vriendelijke groet,

Linda de Jong en Alexandra Kentie


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...