SKV nieuws

Overheid springt per 2019 meer bij in de kosten voor de peuterspeelzaal en opvang

Gepubliceerd op

Nagenoeg alle ouders met kinderen op de peuterspeelzaal gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hoger percentage aan kinderopvangtoeslag die ouders kunnen terugvragen aan de belasting, zijn werkende ouders per saldo minder kwijt aan peuterspeelzaal.

Maar ook voor ouders die niet beiden werken geldt dat de tarieven netto lager worden. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag wordt door de SKV namelijk dezelfde tabel gehanteerd als ouders die wel in aanmerking komen. Zodat alle ouders hetzelfde betalen welke keuze zij ook maken in de verdeling van werk en zorg. Ook deze ouders gaan daarom netto net zo veel profiteren van de overheidsmaatsregel als de ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden daarmee extra financieel tegemoetgekomen.

Wie gaat werken of meer gaat werken, moet ook meer geld overhouden vindt het kabinet. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede en Eerste Kamer.

De maximum uurprijzen voor de peuterspeelzaal of dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Peuterspeelzaken en de Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn. Daarom gaan er per 1 januari 2019 nieuwe kwaliteitsmaatregelen in. Bij de SKV zijn deze maatregelen al in 2017 ingevoerd omdat zij de kwaliteit altijd al erg belangijk vonden. Omdat uit onderzoek gebleken is dat deze hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de organisaties verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. 

Alle inkomens profiteren

Ouders met een verzamelinkomen van 50.000 euro (circa anderhalf keer modaal) en met één kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van de huidige 77%. Voor ouders met de laagste inkomens gaan de toeslagpercentages het meest omhoog zodat het voor hen nog aantrekkelijker wordt om aan de slag te gaan en zij niet het gevoel hebben alleen voor de peuterspeelzaal of kinderopvang te werken. Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen in plaats van de huidige 94% straks 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de peuterspeelzaal. Het toetsingsinkomen waarvoor de minimale vergoeding van 33,3% geldt, is verhoogd van ruim 101.000 euro naar bijna 124.000 euro. Dat betekent dat de mensen met een inkomen daartussen een hoger toeslagpercentage krijgen.

Investeren in gezinnen met kinderen: kinderbijslag en kindgebonden budget

De investeringen in de kinderopvang zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro.


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...