SKV nieuws

Uitnodiging Webinar JONGleren in het verkeer

Gepubliceerd op

Graag nodigen wij u uit voor de online thema ochtend JONGleren in het verkeer op dinsdagochtend 13 oktober of donderdagochtend 15 oktober om 9:30 uur tot 10.15 uur. De Onderwijs Advies Dienst neemt u mee in nuttige informatie over verkeersopvoeding.

Bij de peuterspeelzalen zijn we deze weken al volop bezig met het thema “Verkeer” en ook deze ouderochtend staat in het teken van VERKEER en zal gaan over verkeersopvoeding van kleine kinderen, van baby’s tot 10 jarigen. 

Vragen die worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: Welke beperkingen hebben jonge kinderen in het verkeer en wat kunt u als ouder doen om ze zoveel mogelijk ervaring op te laten doen in een veilige situatie? Wat mag je als ouder verwachten per leeftijd en wanneer zijn kinderen toe aan zelfstandige verkeersdeelname? Wat kun je als ouder doen om je kinderen veilig te vervoeren?

Hieronder vindt u de link voor de verschillende ochtenden. De link zal 10 minuten van tevoren worden opengezet zodat u alvast kunt deelnemen en we daadwerkelijk om 9:30 uur kunnen starten. U kunt uw camera uitzetten gedurende deze 10 minuten en weer aanzetten als u wilt zodra we starten.

 

Link voor ouders:

Dinsdag 13 oktoberhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI3NDNmODgtMWE3ZC00NzM1LWIwMDUtODRkNDU4NzQzMmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f2634e6-26a1-4527-9e31-b907c385ae77%22%2c%22Oid%22%3a%223deae8e4-0ecf-4196-840d-9c65db410b1e%22%7d

 

Donderdag 15 oktoberhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdmZDNjZjYtMDkwOC00MWZmLTg2NjctNjg4NDEzYTBlYjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f2634e6-26a1-4527-9e31-b907c385ae77%22%2c%22Oid%22%3a%223deae8e4-0ecf-4196-840d-9c65db410b1e%22%7d

 

Graag tot dan.


Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...