Peuterspeelzaal De Speelboom

Beste ouders/verzorgers,

logo_speelboom

Het bestuur van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) heeft na de zomervakantie, op 21 augustus 2017 een nieuwe locatie geopend voor een peutergroep aan de Multatulilaan 4 in Voorschoten.

Deze peutergroep van maximaal 16 peuters, is volgens een nieuw concept  opgezet waarbij er voor ouders van deze peutergroep, een keuze mogelijk is om te kiezen voor peuteropvang van de SKV tussen 8.30 en 12.00 uur of hele dagopvang van Norlandia van 8.00 uur tot 18.30 uur. De peuters van de dagopvang nemen in de ochtend van 8.30 tot ongeveer 12.00 uur deel aan de peutergroep en zullen in de middag naar hun stamgroep terug gaan. De peuters van de SKV worden door hun ouders tussen 8.30 en 9.00 uur gebracht en tussen 11.45 en 12.00 uur opgehaald. In de peutergroep wordt gewerkt op de ontwikkelingsgerichte manier zoals er op alle peuterspeelzalen van de SKV wordt gewerkt.

Om deze combinatie mogelijk te maken is de Speelboomgroep samengesteld uit kinderen die dagopvang afnemen bij Norlandia vanuit locatie De Boomgaerd aan de Multatulilaan en peuters die zich hebben ingeschreven bij de SKV.

De groep peuters zal worden begeleid door een gekwalificeerde leidster van de SKV en een gekwalificeerde leidster van Norlandia. 

De Speelboom is open op maandag, dinsdag en donderdag.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, of heeft u interesse in de nieuwe groep aan de Multatulilaan, dan kunt u contact opnemen met de leidsters van de Speelboom tijdens de openingsuren van de Speelboom op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. (telefoonnummer locatie Multatulilaan: 071-5610010). 

Met vriendelijke groeten,speelboom_pedagogisch_medewerkers_2

Linda de Jong en Alexandra Kentie 

speelboom_instructiemateriaal speelboom_poppenhoek speelboom_autohoek speelboom_instructietafel speelboom_instructietafel_2 tuin_Speelboom             

       

                             

Leidsters

Linda de Jong
Alexandra Kentie

Nieuws van De Speelboom

Nieuwsbrief Speelboom oktober 2018

Logo speelzaal Speelboom

  Thema "familie"  De afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan het thema “familie”. We hebben knutselwerkjes over het thema gemaakt, liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Ook hebben de moeders van Marley en Sophie en de oma van Sanne een leuk boek over het thema voorgelezen in de kring. De foto’s hiervan zijn ook terug te vinden op de website. De peuters ... Lees verder

Nieuwsbrief de Speelboom juni 2018

Logo speelzaal Speelboom

VOORTGANG PILOT COMBINATIEGROEP PEUTERSPEELZAAL/KINDERDAGVERBLIJF   Momenteel is de speelzaal geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Na de zomervakantie zijn die 3 ochtenden vol. Bij voldoende belangstelling zal overwogen worden om de zaal een extra ochtend te openen.   THEMA “EET SMAKELIJK!” De afgelopen periode hebben we aandacht ... Lees verder

Nieuwsbrief Speelboom februari 2018

Logo speelzaal Speelboom

  Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar en we proberen u hiermee regelmatig op de hoogte te brengen van relevant nieuws van de peuterspeelzaal. Voortgang pilot combinatiegroep peuterspeelzaal en kinderdagverblijf  Sinds medio augustus 2017 draait de combinatiegroep van peuters van de SKV (Stichting Kinderspeelzalen Voorschoten) en de peuters van kinderdagverblijf de Boomgaerd. ... Lees verder

Foto's

In verband met de privacy van de kinderen zijn foto's in het fotoalbum alleen zichtbaar na inloggen. De inlogcodes voor het fotoalbum vind u in het informatieboekje dat u heeft gekregen.

Ga naar het fotoalbum om in te loggen...

Contactgegevens

Peuterspeelzaal De Speelboom 071-5610010

Adres

Peuterspeelzaal De Speelboom
Multatulilaan 4
2251 ZM Voorschoten

071-5610010 / speelboom@kinderspeelzaalvoorschoten.nl

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...