Nieuwe ontwikkelingen

Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is het voor pedagogisch medewerkers, pedagogen en de manager belangrijk de vakliteratuur goed te volgen en deel te nemen in belangenorganisaties.

De SKV is lid van Sociaal Werk Nederland (SWN), een ondernemingsorganisatie voor welzijn, hulpverlening en opvang. In Voorschoten zelf neemt de SKV deel  aan het Netwerk 0-4 jarigen Voorschoten en VVE overleg met de gemeente Voorschoten. Dit is een ‘denktank’ waar niet alleen nieuwe ideeën uit voortkomen, maar waarbij ook wordt gewerkt aan het realiseren daarvan.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de doorgaande leerlijn te realiseren. Er is een taalontwikkelings methode aangeschaft waar de peuterspeelzalen in Voorschoten mee werken. Deze methode maakt het voor de peuter gemakkelijker om de overgang naar de basisschool te maken.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...