Oudercommissie

Op elke speelzaal van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten is een oudercommissie.

Een oudercommissie heeft de volgende hoofdtaken:

  1. De commissie ondersteunt de leidsters bij de organisatie van diverse activiteiten.
  2. Een belangrijke rol van de oudercommissie is daarnaast om namens de ouders te participeren in het beleid van de peuterspeelzaal. De commissie heeft het recht om de stichting te adviseren. Door de inbreng van de ouders wordt de kwaliteit van de peuterspeelzaal  gewaarborgd  en verbeterd.
  3. De oudercommissie behartigt ook de belangen van de peuters (en hun ouders) en vormen een klankbord over allerhande zaken.

De directeur overlegt jaarlijks met de oudercommissies.

De adviestaak die de oudercommissie heeft, vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector(WMCZ). Deze wet verplicht onze stichting tot het instellen van oudercommissies en het opstellen van een medezeggenschapsreglement. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen een oudercommissie dan kunt u met één van de oudercommissieleden of de leidsters contact opnemen.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...