Oudercontact

Uw kind moet zich thuis voelen op de peuterspeelzaal. Het is daarom belangrijk dat er een goed contact is tussen de ouders en leidsters en dat belangrijke zaken goed worden gecommuniceerd. Een open sfeer, waarin alles mag worden besproken, vinden wij daarbij heel belangrijk. Elk kind heeft een mentor die tevens het aanspreekpunt is voor de ouder en die de ontwikkeling van het kind in het bijzonder volgt.

Wat langer blijven

De eerste dag dat uw kind naar de speelzaal gaat, mag u of uw partner een poosje blijven, zodat het kind in het bijzijn van een vertrouwd persoon de eerste indrukken kan opnemen. Maar ook in andere situaties is het mogelijk eens wat langer te blijven. Overlegt u hierover met de leidsters

Tussentijds telefonisch contact

Op de ochtend zelf kunt u altijd bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Als de leidsters denken dat het voor uw kind noodzakelijk is, zullen zij contact met u opnemen en u vragen uw kind eerder te komen halen. Het is daarom belangrijk dat u een telefoonnummer achter laat waarop u in noodgevallen te bereiken bent.

Uitwisselen van informatie

Bij het wegbrengen of ophalen van uw kind is er gelegenheid voor ouders en leidsters contact te hebben met elkaar. U kunt de leidsters ook altijd bellen of een afspraak met hen maken.

Vaste evaluatie bij drie en vier jaar

Als uw peuter drie jaar wordt, wordt u via de administratie gevraagd een klein evaluatieformulier in te vullen. Hieruit moet blijken in hoeverre uw kind zich thuis voelt op de speelzaal. Het invullen van dit formulier kan gewoon via de mail. Wij vinden deze evaluatie belangrijk om zonodig tussentijdse aanpassingen te kunnen doen. Als uw kind vier jaar wordt, vragen we u nogmaals een evaluatieformulier in te vullen. Zo weten wij hoe u met uw peuter de tijd op de peuterspeelzaal heeft ervaren en of wij in de toekomst zaken moeten verbeteren of veranderen.

Bericht geven bij afwezigheid

Als uw kind ziek is of een keertje verzuimt, horen wij dit graag ’s ochtends van u voordat wij gaan beginnen.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...