Veilig en gezellig spelen

Emotionele veiligheid

Voor veel peuters is de peuterspeelzaal de eerste plek waar ze in aanraking komen met  een groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Ze moeten zich nu gaan thuis te leren voelen in een grote groep. Belangrijk hierbij is dat er voor de peuters een sfeer wordt gecreëerd waarin ze zich vrij en veilig voelen. Enerzijds wordt dit gedaan door de leidsters, die met een warme, geruststellende en sensitieve houding het kind tegemoet treden. Anderzijds is de inrichting van de peuterspeelzaal hierop afgestemd. De speelzaal is verdeeld in verschillende hoeken, die kinderen uitnodigen en waar ze zich terug te trekken om te gaan spelen. Hierdoor ontstaat een bepaalde rust en orde. De inrichting wordt ook weinig veranderd. Continuïteit van omgeving biedt het kind emotionele veiligheid.

Spelen in een gezellige omgeving

Een gezellige sfeer draagt bij aan het gevoel van veiligheid en het zich thuis voelen van het kind. Daar wordt door de pedagogisch medewerkers dan ook bewust aan gewerkt. Het zitmateriaal is afgestemd op de peuters en de hoeken creëren een knusse sfeer die uitnodigt tot spelen.

Spelen in een sfeer van openheid

De pedagogisch medewerkers treden de peuter open tegemoet. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in een eigen tempo en volgens eigen geaardheid. De peuter moet zich vrij kunnen ontwikkelen. Het moet de ruimte hebben zichzelf te zijn. Het moet zich kunnen laten zien zoals het is. Dat is de fundamentele basis voor gezonde groei.

Vreedzame school voor peuters en kleuters

Logo_De_Vreedzame_School

Bij de SKV werken de peuterspeelzalen sinds 2019 volgens de methode van de Vreedzame school voor peuters en kleuters. De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk zijn succesvolle en erkende programma’s voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door CED-Groep/Eduniek. Er is daarnaast sinds een paar jaar ook speciaal materiaal voor peuters en kleuters. Met dit programma creëert men een positief en moreel klimaat voor kinderen, professionals en ouders. Dit gedachtengoed past heel goed binnen de filosofie van de peuterspeelzalen van de SKV. Niet alleen de peuters, ouders en medewerkers van de peuterspeelzalen profiteren van deze methode maar ook de indirecte sociale omgeving waarin een peuterspeelzaal zich bevindt. 

Gezonde kinderopvang

We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een gezonde manier kunnen opgroeien. Dat wil zeggen niet alleen op een gezonde manier eten maar ook veel bewegen, buiten spelen en op een emotionele gezonde manier opgroeien. In 2019 hebben de peuterspeelzalen van de SKV hieroor het officiële keurmerk ontvangen.

Logo_Gezonde_Kinderopvang

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...