Voorschoolse educatie

Peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben, wordt spelenderwijs een kwalitatief goed programma voor taal- en spelontwikkeling geboden: het Ve programma (Voorschoolse educatie). Deze peuters krijgen vier ochtenden per week aangeboden. De ouders betalen zelf twee ochtenden en krijgen de andere twee ochtenden vergoed.

De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bepaalt of een kind in aanmerking komt voor de VVE regeling. Ze doet dit in nauw over­leg met andere betrokkenen, zoals de mentor, de pedagoog (pedagogisch coach) of een logopediste.

Er staan altijd twee bevoegde leidsters op de groep, zodat er extra aandacht is voor kinderen die dat nodig hebben. De kinderen worden daarnaast exta begeleid door de pedagogen.

Logo_Jes_Rijnland

Het kan zijn dat er meer nodig is dan het aanbod op de speelzaal. Daarvoor werken we bij de SKV samen met diverse partners. Bijvoorbeeld logopedisten, kinderfysiotherapeut of Stichting JES Rijnland. Stichting JES Rijnland biedt de VoorleesExpress aan dat door vrijwilligers thuis bij het kind wordt aangeboden. Voor meer informatie klik hier. Er zijn in verschillende talen filmpjes beschikbaar die informatie geven over de VoorleesExpress:

Nederlands; Arabisch; Engels; Farsi; Tigrinya

 

Het kan voorkomen dat de peuter zich snel ontwikkelt en dat na verloop van tijd de indicatie vervalt om nog deel te nemen aan het Ve-programma. In overleg met het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundige en de leidsters stroomt de peuter dan terug naar de reguliere peuterspeelzaal van twee ochtenden per week in plaats van drie ochtenden.

In de folder 'Spelend samen leren' kunt u meer lezen over het Ve programma.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...