Voorschoolse educatie

Peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben, wordt spelenderwijs een kwalitatief goed programma voor taal- en spelontwikkeling geboden: het VVE programma (vroeg en voorschoolse educatie). Deze peuters komen standaard drie ochtenden per week.

De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bepaalt of een kind in aanmerking komt voor de VVE regeling. Ze doet dit in nauw over­leg met andere betrokkenen, zoals de mentor, de pedagoog (pedagogisch coach) of een logopediste.

Er staan altijd twee bevoegde leidsters op de groep, zodat er extra aandacht is voor kinderen die dat nodig hebben. De kinderen worden daarnaast exta begeleid door de pedagogen.

Het kan voorkomen dat de peuter zich snel ontwikkelt en dat na verloop van tijd de indicatie vervalt om nog deel te nemen aan het VVE programma. In overleg met het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundige en de leidsters stroomt de peuter dan terug naar de reguliere peuterspeelzaal van twee ochtenden per week in plaats van drie ochtenden.

In de folder 'Spelend samen leren' kunt u meer lezen over het VVE programma.

Recent SKV nieuws

Naar het nieuwsarchief...